Skip to content

Anschütz AHG Keramisk Coating – Flaske

349 kr ink. mva

UniCoating / GunCoating, Flytende

Keramisk høyytelsebelegg
for alle typer Våpen,
Metall- og Plastdeler.

Den nye generasjonen
av fettfrie smøremidler!

– Ekstreme smøreegenskaper, fargeløs
– Betydelig redusering av friksjon
– Høy korrosjonsmotstand, salt og ferskvann bestandig
– Meget temperatur bestandig, fra -40°C til +750°C

Fluna UniCoating / GunCoating holder bevegelige deler i gang, med minimal friksjon. Eliminerer “gnisselyder” og hindrer korrosjon. Meget effektiv mot slitasje. Opprettholder funksjonaliteten på Våpen. Løpet trenger ikke tørrpusses før skyting.

Bruksområder: Passer til alle typer Våpen. Meget effektiv på alle metall og plastoverflater, f.eks sykkelkjeder, ledd, lagre, ruller, stempler, hengsler, fjærer, låser, etc. Ideell for verktøy, bil eller båt deler, hageredskaper, instrumenter, garasjeporter, fiskestenger/sneller, symaskiner, glidelåser, etc. Lyddempere: Et glimrende supplement til vedlikehold av lyddempere. Da denne coatingen ikke er brennbar, vil den beskytte demperen mot korrosjon og hindre at kruttslam og ammoniakk setter seg fast innvendig i lyddemperen.

EGENSKAPER :
Transparent, luktfritt og rent belegg(coating) med høy smøreevne, korrosjonsbeskyttende og semi – blank effekt. Resistent mot salt og ferskvann. Ekstremt temperatur-resistent(-40°C til +750°C). Jevner ut små sprekker og fuger i metall/eller plastoverflate og gir langvarig beskyttelse. Meget effektiv i løp og våpenkammer. Forbedrer presisjon i løp.

BRUKERVEILEDNING:
Rist godt før bruk. Rens og avfett alle deler så nøye som mulig, påfør et jevnt lag av UniCoating, og tørk overflaten med en ren klut om nødvendig. Våpen: Demonter våpenet, rens og avfett alle deler grundig, og påfør deretter på et jevnt lag med GunCoating. Tørk så av alle overflater med en ren klut. Bør tørke i minimum 30 minutter før våpenet tas i bruk. Lyddemper: Demonter, rengjør/vask og tørk lyddemperen. Påfør et godt lag med GunCoating på alle innvendige deler. Tørk av overflødig coating før montering. Bør tørke i minimum 30 minutter før lyddemperen tas i bruk.

ADVARSEL:
Inneholder; C16-18 alkoholer, ethoxylisert, fosfater. H318: Gir alvorlig øyeskade. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P262: Må ikkekomme i kontakt med øyne, huden eller klær. P305 +P351 +P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P301+P312: VED SVELGING; Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege, ved ubehag. P501: Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale /regionale/nasjonale/internasjonale
regelverk.

Back To Top